Account and document
15,000 - 25,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 1 ปี
 • education
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • age
  อายุระหว่าง 20 ถึง 35 ปี

รายละเอียดงาน

จัดการบัญชี และงานเอกสาร ของบริษัท 

ค้นหางานใกล้เคียง

งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

Meocey cosmetic
3 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 1-10 คน

นำเข้าส่งออก