หัวหน้าส่วนงานย่อยควบคุมวัตถุดิบ

30,000 - 40,000 บาท / เดือน

job-role

คลังสินค้า

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • เงินโบนัสตามผลงาน

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

1. โบนัส 
2. เบี้ยขยันประจำเดือน 
3. ค่าล่วงเวลา 
4. ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับพนักงานขาย) 
5. เงินช่วยเหลือการมาทำงาน 
6. การตรวจสุขภาพประจำปี 
7. การประกันอุบัติเหตุ 
8. เงินช่วยเหลือคุณแม่คนใหม่ 
9. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์
10. ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี
11. เงินกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
12. สหกรณ์ออมทรัพย์
13. งานสังสรรค์วันเกิดพนักงาน
14. กิจกรรมกีฬาสี / Walk Rally
15. การจัดเลี้ยง / ท่องเที่ยวประจำปีใหม่
16. ประกันสังคม / เงินกองทุนทดแทน
17. รถรับ-ส่ง พนักงาน
18. อาหารกลางวัน (ข้าวฟรี)
19. ห้องพยาบาล 
20. อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ข้อ 17-19 (สำหรับพนักงานปฏิบัติงานที่โรงงาน)

อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
 • age
  อายุระหว่าง 30 ถึง 40 ปี

รายละเอียดงาน

•    ควบคุมการรับและการตรวจสอบความถูกต้องของใบส่งวัตถุดิบ และวัตถุดิบที่ส่งมอบ จากผู้ขนส่งหรือผู้จำหน่าย
•    ตรวจสอบการจัดเก็บ เรียงวัตถุดิบให้ถูกต้องตามพื้นที่ที่จำแนกเป็นหมวดหมู่ที่ได้กำหนดไว้
•    ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบ ERP ให้สัมพันธ์กับวัตถุดิบที่รับมอบ
•    ดำเนินการจ่ายผ้า ตาม Order sheet ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่ได้รับจากส่วนงานวางแผนการผลิตเพื่อคำนวณปริมาณการใช้วัตถุดิบให้กับฝ่ายผลิต เพื่อนำมาเบิกรับวัตถุดิบจากส่วนงานคลัง
•    ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายวัตถุดิบประจำสัปดาห์
•    ควบคุมการจัดทำทะเบียนวัตถุดิบ เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ
•    รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบจากคิวซี เพื่อนำมาออกเอกสารใบแจ้งความหดของผ้าให้กับฝ่ายจัดการสินค้าเพื่อทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดใน Masterplan
•    ตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือ ที่ใกล้หมดฤดูกาลเพื่อจัดทำรายงานแจ้งให้ฝ่ายจัดการสินค้าทราบ เพื่อออกเอกสาร Order sheet เพิ่มเติม
•    ควบคุมการใช้วัตถุดิบให้หมดตามฤดุ
•    จัดทำข้อมูล MRP และ วางแผนการซื้อวัตถุดิบอื่นๆ ยกเว้นผ้า
•    สรุปสต๊อกวัตถุดิบ ประจำเดือน

คุณสมบัติเพิ่มเติม
• ปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
• ประสบการณ์การจัดการคลังสินค้า Raw Material ไม่น้อยกว่า 3 ปี
• เคยเป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี
• มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  และ ใช้ ERP ด้านทะเบียนสินค้า
• มีความรู้เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร
• มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ

สถานที่ทำงาน

บจก. วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย Ban Mai, Pak Kret District, Nonthaburi, Thailand

ค้นหางานใกล้เคียง

งานทั้งหมดจากงานประเภทคลังสินค้า งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด
6 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 201-500 คน

บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด เป็นบริษัท ผู้ผลิตเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ มานานกว่า 31 ปี ภายใต้แบรด์ Yacco Maricard และ Shaka ปัจจุบันบริษัทฯ ต้องการขยายงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิต เพื่อเตรียมพร้อมรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในอนาคต บริษัทฯ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน พร้อมที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน

อ่านต่อ