เจ้าหน้าที่จัดซื้อunsave-jobsave-job
Com7 Public Company Limited
เหลืออีก 29 วัน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

15,000 - 20,000 บาท / เดือน

job-role

จัดซื้อ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

  สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

  1. ประกันสุขภาพกลุ่ม คุ้มครองทุกกรณี (IPD / OPD / อุบัติเหตุ)
  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  3. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  4. โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
  5. เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ)
  6. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (กีฬาสี / งานเลี้ยงประจำปี / กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
  7. ตรวจสุขภาพประจำปี
  8. ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ (สำนักงานใหญ่)
  9. ห้องออกกำลังกาย (Fitness) สำหรับพนักงาน
  10. สนามฟุตซอลสำหรับพนักงาน
  11. ห้องละหมาดสำหรับพนักงานอิสลาม
  12. ห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
  13. พนักงานทุกระดับมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพตลอดทั้งปี
  14. Commission และ Incentive (เฉพาะตำแหน่ง)
  15. ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
  16. เสื้อฟอร์มพนักงาน (ประจำสาขา)
  17. ซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
  18. สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.
  19. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานและบุตร
  20. วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
  21. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)
  22. วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ)

  อ่านต่อ

  คุณสมบัติ

  • work experience
   มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี
  • education
   ปริญญาตรี
  • language-icon
   ภาษาอังกฤษ: อ่าน
  • age
   อายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปี

  รายละเอียดงาน

  วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

  1. จัดซื้อ,จัดหา,จัดจ้าง ให้ได้ตามความต้องการของผู้ขอซื้อ ทั้งในด้านราคา คุณภาพที่เหมาะสม และการส่งมอบสินค้าให้ได้ตามเวลาที่กำหนด
  2. ดำเนินการจัดซื้อ,จัดหา, ในงานให้ตรงตามความต้องการของแต่ละแผนก และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบรษัทฯ
  3. ลดต้นทุนในการจัดซื้อสินค้าและบริการ เพื่อให้บริษัทฯได้ผลกำไรสูงสุดและสามารถตรวจสอบได้
  4. พัฒนาความรู้ความสามารถในงาน จัดซื้อ,จัดหา,ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  5. ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

   

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  1.รับเรื่องการเบิกใช้งานวัสดุและอุปกรณ์ภายใน Stock

            1.1  ตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือในคลัง

            1.2 คำนวณยอดการสั่งซื้อสินค้าเพื่อเพียงพอต่อการใช้งาน

            1.3 จัดหาสินค้าเพื่อเปรียบเทียบสเปคที่ใช้งาน ,

            1.4 จัดทำเอกสาร PR (ใบขอซื้อ) และ PO (ใบสั่งซื้อ) ในระบบ K2 ส่งเอกสารให้ซัพพลายเออร์

             1.5 ทำเอกสารคู่เทียบ Add Vendor & Item ,Confirm PRC,Po,Rekey PO ลงโปรแกรม Dynamic 365

             1.6 ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารและสินค้าจำนวนการสั่งซื้อ

             1.7 ทำรับสินค้าเข้าระบบ จัดเก็บสำเนา จัดส่งเอกสารแผนกบัญชี

  2.Non-Recuring

             2.1 จัดหาซัพพลายเออร์ หาอุปกรณ์ เพื่อซื้อสินค้า บริการ เปรียบเทียบราคาที่สมเหตุผล

             2.2 ทำเอกสารคู่เทียบ Add Vendor & Item ,Confirm PRC,Po,Rekey PO ลงโปรแกรม Dynamic 365

             2.3 Order Receive  ติดตาม INV.และเอกสารรับมอบงาน ส่งเอกสารตั้งหนี้ส่งบัญชี

             2.4 ทำใบอนุมัติจ่าย แนบ Report ส่งแผนกบัญชี

  3.เบิกจ่ายควบคุมเงินสดย่อย – ใบอนุมัติจ่าย

             3.1 ตรวจสอบเช็ครายการใช้จ่ายตามเอกสาร

             3.2 จัดทำเอกสารเพื่อเคลียร์ค่าใช้จ่ายภายในเดือนเพื่อส่งแผนกการเงิน

             3.3 จัดทำเอกสารเพื่อเคลียร์ค่าใช้จ่ายสำหรับงานประกันของบริษัท

             3.4 จัดทำเอกสารชำระค่าบริหารการจัดการค่าเช่าพื้นที่ของบรษัทในเครือฯ

  อ่านต่อ

  สถานที่ทำงาน

  บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ซอยคอมเซเว่น บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  ค้นหางานใกล้เคียง

  บางนา อุดมสุข แบริ่ง งานทั้งหมดจากงานประเภทจัดซื้อ งานจากบริษัทนี้

  ข้อมูลบริษัท

  Com7 Public Company Limited
  137 อัตรา · 129 สาขา | พนักงาน 1,001-5,000 คน

  บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต สินค้า IT และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนสาขา 368 แห่ง และได้รับสิทธิ์ในการบริหารร้าน True Shop อีก 68 แห่ง รวมหน้าร้านสาขาที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 436 แห่ง ทั่วประเทศ

  อ่านต่อ