Area Sales Managerunsave-jobsave-job
Com7 Public Company Limited
เหลืออีก 2 วัน

Area Sales Manager

25,000 - 35,000 บาท / เดือน

job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

  คุณสมบัติ

  • work experience
   มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี
  • education
   ปริญญาตรี
  • language-icon
   ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
  • age
   อายุระหว่าง 28 ถึง 45 ปี
  • driving license
   มีใบขับขี่รถยนต์
  • driving license
   มีใบขับขี่จักรยานยนต์

  รายละเอียดงาน

  1.วางแผนร่วมกับผู้จัดการสาขาและฝ่ายบริหารสินค้า ในการบริหารการขาย
  2.ดูแลและบริหารยอดขายในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
  3.ผลักดันยอดขายในเขตพื้นที่และวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย
  4.ขายสินค้าด้วยระบบการเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
  5.ผลักดันยอดขายในเขตพื้นที่และวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายและบริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย Target
  6.ดูแลเรื่องภาพลักษณ์ การบริการและการนำเสนอขายที่เป็นไปตามมาตรฐาน เพี่อให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในทางที่ดีในความคิดของลูกค้า
  7.ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับให้ดำเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมการขาย/การตลาดและนโยบายของบริษัท
  8.ควบคุมดูแลและติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานขายและลูกค้า

  โซนที่รับผิดชอบโซนอีสานตอนบน 
  จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ

  อ่านต่อ

  สถานที่ทำงาน

  Com7 Public Company Limited, Soi Com 7, แขวงบางนาใต้ Bang Na, Bangkok, Thailand

  ค้นหางานใกล้เคียง

  บางนา อุดมสุข แบริ่ง งานจากบริษัทนี้

  ข้อมูลบริษัท

  Com7 Public Company Limited
  12 อัตรา · 129 สาขา | พนักงาน 1,001-5,000 คน

  บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต สินค้า IT และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนสาขา 368 แห่ง และได้รับสิทธิ์ในการบริหารร้าน True Shop อีก 68 แห่ง รวมหน้าร้านสาขาที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 436 แห่ง ทั่วประเทศ

  อ่านต่อ