Cashier
480 - 500 บาท / วัน
job-role

งานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม

contract job

งานสัญญาจ้าง

1

อัตรา

สวัสดิการ

  • ค่าตอบแทนพิเศษ

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

เบี้ยขยัน 1000 บาท

ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมตามความสามารถ

คุณสมบัติ

  • work experience
    ไม่ต้องการประสบการณ์
  • age
    อายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปี
  • gender
    หญิง

รายละเอียดงาน

รับออเดอร์หน้าร้าน และ Food Delivery App ต่างๆ คิดเงินทอนเงินลูกค้า สรุปยอดขายประจำวันและนำส่งเงินสด 

ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันพุธ)
เข้างาน 10.00 - 19.30 น. (พัก 13.00-14.00 น.)
19.30 - 19.45 น. สรุปยอดขายประจำวันและนำส่งเงินสด

คุณสมบัติ
1. มีใจบริการ
2. มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และมือถือ
3. ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อารีย์ งานทั้งหมดจากงานประเภทงานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

ร้านปลาสีส้ม
1 อัตรา · 2 สาขา

ร้านอาหาร ประเภทเมนูอาหารที่ทำจาก "ปลาแซลมอน" ในรูปแบบ Delivery และ Grab and Go