นักพัฒนา Front-End

23,000 - 35,000 บาท / เดือน

job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ

คุณสมบัติ

 • work experience
  ไม่ต้องการประสบการณ์
 • age
  อายุระหว่าง 22 ถึง 26 ปี

รายละเอียดงาน

Responsibilities:

- พัฒนา User Interface ของระบบ Web Application โดยใช้ภาษา Javascript (Vue.js / NuxtJS), HTML, CSS (Materialize CSS)
- เข้าใจการทำงานของ Jinja2 (templating language for Python) สามารถพัฒนาระบบ UI ให้ติดต่อกับ Backend ได้
- เข้าใจการทำงานของ RESTful API / JSON สามารถพัฒนาระบบ UI ให้ติดต่อกับ Backend ผ่านทาง API ได้
- เข้าใจการทำงานของ Web Socket สามารถพัฒนาระบบ UI ให้ติดต่อกับ Backend ผ่านทาง Web Socket ได้
- จัดทำ Mock up ของ User Interface ด้วย Adobe XD ได้

Requirements:

- สัญชาติไทย
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ในพัฒนาซอฟท์แวร์มาก่อน
- ประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application 1-3 ปีเป็นอย่างน้อย
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่พร้อมจะปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาและสามารถทำงานเป็นทีมได้
- ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สามารถสื่อสารได้
- หากมีความรู้ด้าน UX / UI / Graphic Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

อ่านต่อ

สถานที่ทำงาน

1/87-88 ถนน พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ค้นหางานใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ เสนานิคม งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอ็นวีเค48 จำกัด
2 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 11-50 คน

บริษัท เอ็นวีเค 48 จำกัด เป็นผู้พัฒนา Web Apps ที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันทางด้าน Smart Work Place Solution, Smart City