Sale Exucutive Online
13,000 - 15,000 บาท / เดือน
job-role

ขาย

full time job

งานประจำ

50

อัตรา

สวัสดิการ

- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - อื่นๆ ตามข้อตกลงของบริษัท

คุณสมบัติ

  • work experience
    ไม่ต้องการประสบการณ์
  • education
    มัธยมศึกษาตอนต้น
  • age
    อายุระหว่าง 18 ถึง 35 ปี

รายละเอียดงาน

- แนะนำสินค้ากลุ่มทรู - ดูแลลูกค้ารายเก่า-รายใหม่ - บริหารเขตพื้นที่ ทำงานเป็นทีม - จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
อ่านต่อ

ข้อมูลบริษัท

True Corporation Public Company Limited
125 อัตรา · 24 สาขา | พนักงาน มากกว่า 10,000 คน

ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรในด้านการให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการรับส่งข้อมูล มัลติมีเดียโซลูชั่นส์ และยังเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการไร้สายและให้บริการระบบโทรศัพท์

งานอื่นจากบริษัทนี้